Website Red Star Technology

Red Star tự hào là doanh nghiệp có môi trường làm việc mang lại cơ hội sáng tạo và phát triển không giới hạn cho người lao động

 TẢ CÔNG VIỆC

– Điều hành, quản trị toàn bộ hoạt động tài chính – kế toán của công ty. Chỉ đạo, giám sát và kiểm tra mọi hoạt động thuộc phòng tài chính- kế toán.

– Kiểm tra, giám sát các nghiệp vụ của kế toán viên hàng ngày, đảm bảo tính trung thực, chính xác số liệu các khoản mục doanh thu, chi phí…

– Phân tích, quản lý và kiểm soát ngân quỹ, các dòng tiền, sự vận động của dòng tiền, tình hình lưu chuyển tiền tệ.

– Đánh giá được tình hình tài chính của Công ty tại mọi thời điểm để đưa ra tham mưu phù hợp cho Giám đốc.

– Thực hiện công tác giám sát nội bộ, đảm bảo kiểm soát tài chính minh bạch, chính xác, hiệu quả.

– Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

– Cập nhật các quy định pháp luật, thông tin về thuế và chế độ chính sách để cố vấn cho ban lãnh đạo, hướng dẫn các kế toán chi tiết trong việc thực hiện chứng từ chuẩn mực, chính xác và đúng pháp luật.

– Lập BCTC, phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch tài chính của công ty. Tổ chức thực hiện triển khai kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Xây dựng ngân sách ngắn và dài hạn.

– Quản lý và đào tạo nhân sự kế toán về kỹ năng chuyên môn.

– Chịu trách nhiệm trong các hoạt động kiểm toán, quyết toán thuế,… các hoạt động về tài chính, kế toán của công ty.

– Cân đối dòng tiền, làm việc với ngân hàng và các tổ chức tài chính để thu xếp nguồn vốn phục vụ cho hoạt động của công ty. Kiểm soát mảng giá thành hàng hóa, ngân sách công ty.

– Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng những nhu cầu ngân quỹ đột xuất.

– Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.

– Thực hiện rà soát kiểm tra toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh để đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp của từng nghiệp vụ khi vào sổ kế toán.

– Nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ thông tin cho tài chính – kế toán.

– Xây dựng, soạn thảo, sửa đổi và bổ sung các văn bản, quy định, quy chế….liên quan đến nghiệp vụ tài chính – kế toán.

– Cập nhật thông tin chế độ chính sách kế toán Ngân hàng tài chính gửi cho các thành viên trong Phòng theo dõi thực hiện.

– Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc phân công

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán – Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác;

– Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí Trưởng phòng Tài chính kế toán, Giám đốc Tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương tự;

– Nắm vững chuyên môn kế toán, pháp luật thuế, tài chính và quản lý tài chính;

– Là người có khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý tốt;

– Là người có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch / quyết định nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển khối tài sản của doanh nghiệp;

– Khả năng dự trù và quản lý rủi ro tốt;

– Là người quyết đoán, bộc trực, có khả năng quản lý tốt.

CÁC YÊU CẦU KHÁC:

– Giao tiếp tốt tiếng Anh.

– Thành thạo vi tính văn phòng.

– Trung thực, liêm chính, khách quan

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

–  Nghỉ phép và ngày nghỉ: Cung cấp chính sách nghỉ phép hợp lý và ngày nghỉ lễ để nhân viên có thể nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và du lịch.

–  Lương và thưởng: Cung cấp mức lương cạnh tranh và chính sách thưởng hấp dẫn để đánh giá và động viên nhân viên.

–  Hỗ trợ công việc: Cung cấp các phương tiện hỗ trợ công việc như máy tính xách tay, điện thoại di động, phần mềm và dịch vụ cần thiết để nhân viên làm việc hiệu quả.

–  Phát triển nghề nghiệp: Cung cấp cơ hội đào tạo, học tập và phát triển cá nhân để nhân viên có thể nâng cao kỹ năng và tiến bộ trong sự nghiệp.

–  Làm việc linh hoạt: Cung cấp chính sách làm việc linh hoạt như làm việc từ xa, làm việc theo giờ linh hoạt hoặc chế độ làm việc nửa ngày để tạo điều kiện thuận lợi cho sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.

–  Môi trường làm việc thoải mái: Tạo ra một môi trường làm việc thoải mái, sáng tạo và đội ngũ đồng nghiệp hỗ trợ để thúc đẩy sự hài lòng và hiệu suất làm việc của nhân viên.

To apply for this job email your details to Tuyendung@redstarsofttech.com