Digital Marketing

Chuyên ngành Digital Marketing là một lĩnh vực đa dạng và động, tập trung vào việc sử dụng các kênh trực tuyến và công nghệ để thúc đẩy sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu. Nó bao gồm nhiều phương pháp như SEM (tiếp thị qua công cụ tìm kiếm), marketing nội dung, marketing qua email, quảng cáo trực tuyến, quản lý mạng xã hội và phân tích dữ liệu web. Mục tiêu chính của digital marketing là tăng cường sự nhận biết thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng, và chuyển đổi lượt truy cập thành khách hàng.

digitalmkt-tn2

Nhu Cầu

Red Star Technology nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của digital marketing trong việc mở rộng thị trường và tăng trưởng doanh số. Để đạt được mục tiêu này, công ty đang tìm kiếm các chuyên gia digital marketing có năng lực và đam mê để gia nhập đội ngũ của mình, với mục tiêu cụ thể như sau:

Display Advertising

Social Media Marketing

Affiliate Marketing