Phát Triển Phần Mềm

Chuyên ngành lập trình là một lĩnh vực năng động và không ngừng phát triển, tập trung vào việc thiết kế, phát triển, và bảo trì phần mềm. Các lập trình viên sử dụng ngôn ngữ lập trình như Java, Python, C++, và nhiều ngôn ngữ khác để viết mã, tạo ra các ứng dụng, trò chơi, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu, và các giải pháp công nghệ thông tin. Lĩnh vực này đòi hỏi sự sáng tạo, tư duy phân tích, và kỹ năng giải quyết vấn đề để phát triển các sản phẩm phần mềm hiệu quả và đáp ứng nhu cầu của người dùng.

developer-tn2

Nhu Cầu

Red Star Technology, một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghệ thông tin, đang mở rộng quy mô và cần tuyển dụng lập trình viên để đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình. Cụ thể, công ty đang tìm kiếm các lập trình viên có kỹ năng và đam mê trong các lĩnh vực sau:

Frond End Developer

Back End Developer

Martech Developer