Search Engine Optimization

Chuyên ngành SEO (Search Engine Optimization) tập trung vào việc tối ưu hóa website để cải thiện vị trí của nó trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm như Google. Mục tiêu chính là tăng lượng truy cập tự nhiên (không trả tiền) đến site, qua đó tăng khả năng hiển thị và thu hút khách hàng tiềm năng. SEO bao gồm nhiều phương pháp khác nhau, từ việc tối ưu hóa nội dung trang web bằng cách sử dụng từ khóa chính xác, cải thiện cấu trúc và tốc độ tải trang, đến việc xây dựng backlink chất lượng từ các trang web khác. Công việc này đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về cách thức hoạt động của các công cụ tìm kiếm và khả năng thích ứng liên tục với các cập nhật thuật toán mới.

seo-tn2

Nhu Cầu

Red Star Technology, đang trong quá trình mở rộng thị trường và cải thiện vị thế cạnh tranh trên mạng, đặt nhu cầu tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) làm ưu tiên hàng đầu. Để thực hiện mục tiêu này, công ty đang tìm kiếm các tài năng SEO đa dạng để gia nhập đội ngũ của mình, bao gồm:

SEO Specialist

SEO Content Writer

Technical SEO Specialist