04Th7

3 Giải pháp nâng cao hiệu quả bán hàng qua điện thoại cho nhân viên Telesales

Giới thiệu Bán hàng qua điện thoại là một trong những hình thức bán hàng phổ biến hiện nay, đặc biệt là trong thời đại công nghệ số. Tuy nhiên, để bán hàng qua điện thoại hiệu quả, nhân viên Telesales cần phải có sự tự tin vào khả năng của bản thân, cũng như nắm vững kiến thức, kinh nghiệm và thái độ tiếp nhận và lắng nghe khách…